Membuat Aplikasi tentang Membaca Zodiac Sendiri

Membuat Aplikasi tentang membaca zodiac

Halo semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi yang dapat membaca ciri-ciri dari setiap zodiac yang diinput.  Pertama-tama, saya ingin memberi penjelasan apa itu Infinte Loop ?  Infinte Loop adalah looping yang dilakukan sampai tak terhingga beberapa kali loopingnnya. 

nah, dengan pengertiannya kita sudah mengetahui bahwa consolenya akan terus muncul sampai tak terbatas jika kita jawab terus. Okay, saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat pada hari ini.

kita akan memasukkin variabelnya dengan string.

String Jawab;

Saya menginput dengan string tersebut supaya user dapat memasukkin nilai yang berupa kata-kata dan kalimat.

Setelah itu saya akan  memasukkin dengan Infnite Loop  dengan cara sebagai berikut.

             for (; ; )

            {

                Console.WariteLine(“1. Aquarius (20 Januari – 18 Februari)”);

                Console.WriteLine(“2. Pisces (19 Februari – 18 Maret)”);

                Console.WriteLine(“3. Aries (20 Maret – 19 April)”);

                Console.WriteLine(“4. Taurus (20 April – 20 Mei)”);

                Console.WriteLine(“5. Gemini (21 Mei – 21 Juni)”);

                Console.WriteLine(“6. Cancer (22 Juni – 22 Juli”);

                Console.WriteLine(“7. Leo (23 Juli – 23 Agustus)”);

                Console.WriteLine(“8. Virgo (23 Agustus – 22 September”);

                Console.WriteLine(“9. Libra (23 September – 23 Oktober)”);

                Console.WriteLine(“10. Scorpio (24 Oktober – 21 November)”);

                Console.WriteLine(“11. Sagitaurus (22 November – 21 Desember)”);

                Console.WriteLine(“12. Carpricornus (22 Desember – 19 Januari)”);

                Console.WriteLine();

   Dengan itu, user dapat mengetahui zodiac dan kelahirannya yang dimiliki. 

        Console.WriteLine(“Silakan masukkan nomor zodiac anda :”);

                Jawab = Console.ReadLine();

  Kemudian saya mengisi variabel jawab seperti diatas , supaya user dapat memasukkin nilainya sesuai pertanyaan.  

  Setelah kita membuat Infinite Loop. nah, tinggal satu lagi yaitu memasukkan proses Switch.

                 switch (Jawab)

                {

                    case “1”:

                        Console.WriteLine();

                        Console.WriteLine(“-Persaannya sangat halus dan tajam sehingga agak mudah tersinggung”);

                        Console.WriteLine(“-Sangat suka menolong orang lain dan sangat suka perdamaian”);

                        Console.WriteLine();

                        break;

 

                    case “2”:

                        Console.WriteLine();

                        Console.WriteLine(“-Mempunyai perasaan halus, mudah tersinggung”);

                        Console.WriteLine(“-Mempunyai tangan terbuka untuk menolong siapa saja yang ada dalam kesukaran”);

                        Console.WriteLine(“-Pendiriannya kadang tak tetap dan sifatnya pesimis”);

                        Console.WriteLine();

                        break;

 

                    case “3”:

                        Console.WriteLine();

                        Console.WriteLine(“-Jiwa yang selalu riang gembira menyebabkan dia tumbuh sehat dan kuat”);

                        Console.WriteLine(“-Dalam mengerjakan sesuatu ingin lekas-lekas selesai”);

                        Console.WriteLine(“-Dibalik itu semua dai membela mati-matian orang yang dianggapnya benar”);

                        Console.WriteLine();

                        break;

 

                    case “4”:

                        Console.WriteLine();

                        Console.WriteLine(“-Golongan pendiam,hatinya keras dan tidak mau diperintah. Tidak boleh diajar dengan kekerasan.”);

                        Console.WriteLine(“-Dalam pergaulan dia sangat menyenangkan, tidak suka mencampuri urusan orang lain.”);

                        Console.WriteLine(“-Sangat mencintai keluarganya hanya saja kadang-kadang bertingkah agak aneh, bermuran durjah tanpa ada sebab”);

                        Console.WriteLine();

                        break;

 

                    case “5”:

                        Console.WriteLine();

                        Console.WriteLine(“-Jiwanya bebas menyebabkan dia kelihatan lebih lincah.”);

                        Console.WriteLine(“-Dalam pergaulan ia mudah menyesuaikan diri tapi mudah pula tersinggung.”);

                        Console.WriteLine(“-Otaknya cerdas, firasatnya tajam tetapii sayang pikirannya tidak mantap sehingga suatu pekerjaan yang dikerjakan belum                                                           selesai dia sudah membuat pekerjaan yang lain lagi”);

                        Console.WriteLine(“-Tangannya senantiasa terbuka bagi siapa saja yang memerlukan pertolongan-nya”);

                        Console.WriteLine();

                        break;

 

                    case “6”:

                        Console.WriteLine();

                        Console.WriteLine(“-Termasuk golong pendiam tapi gerak-geriknya  juga lincah dan cerdas”);

                        Console.WriteLine(“-Sayang dia suka sekali melamun, berangan-angan dan angan-angannya tak menentu”);

                        Console.WriteLine(“-Dalam pergaulan golongan ini pandai membawa diri”);

                        Console.WriteLine(“-Sifat disiplin dan tertibnya sangat menonjol sehingga dia kelihatan cerewet”);

                        Console.WriteLine();

                        break;

 

                    case “7”:

                        Console.WriteLine();

                        Console.WriteLine(“-Setiap dalam persahabatan, cerdas, berjiwa bsar da agung”);

                        Console.WriteLine(“-Termasuk golongan yang sabar, tapi kalau sudah marah juga seperti singa”);

                        Console.WriteLine(“-Jiwanya yang optimis itu menyebabkan dia sering berhasil terutama bidang pekerjaan”);

                        Console.WriteLine(“-Sayang sekali dia berani berbohong dan menipu untuk kepentingan dirinya sendiri”);

                        Console.WriteLine();

                        break;

 

                    case “8”:

                        Console.WriteLine();

                        Console.WriteLine(“-Biasanya keras kepala dan bila pernah di tolong seseorang dia tidak mudah melupakannya, demikian juga sebaliknya”);

                        Console.WriteLine(“-Sangat mencintai keluarganya, suka mencampuri urusan orang lain dan cerewet”);

                        Console.WriteLine(“-Berpakaia nrapi, senang pada warna tua”);

                        Console.WriteLine();

                        break;

 

                    case “9”:

                        Console.WriteLine();

                        Console.WriteLine(“-Golongan ini biasanya kurang berani berdiri sendiri selalu ingin bergantung pada orang lain dan gampang putus asa”);

                        Console.WriteLine(“-Dalam pergaulan dia pandai menyesuaikan diri sehingga kawan-kawannya banyak”);

                        Console.WriteLine(“-Kalau sudah marah lupa daratan meskipun kalau sudah sadar akan menyesal “);

                        Console.WriteLine(“S-enang berpakaian indah dan daya tariknya besar”);

                        Console.WriteLine();

                        break;

 

                    case “10”:

                        Console.WriteLine();

                        Console.WriteLine(“-Pendiriannya tetap dan teguh dalam menghadapi segala godaan, kalau mempunyai rahasia tidak mau dibicarakan pada                                                                 orang lain walaupun sahabatnya sekalipun”);

                        Console.WriteLine(“-Dalam pekerjaan termasuk orang yang ulet juga golongan ini termasukorang yang bersenda gurau”);

                        Console.WriteLine(“-Senang terhadap puji-pujian dan akan memberikan segala miliknya apabila ada orang pandai mengambil hatinya”);

                        Console.WriteLine();

                        break;

 

                    case “11”:

                        Console.WriteLine();

                        Console.WriteLine(“-Golongan ini biasanya termasuk golongan yang cerdas mudah menangkap sesuatu, rajin bekerja tertama dalam                                                                             menyelidiki sesuatu yang baru pasti di usahakan sampai dapat”);

                        Console.WriteLine(“-Jiwa sosialnya besar tetapi saying sekali golongan ini sangat keras kepala, kepala batu kadang-kadang ombong sekali”);

                        Console.WriteLine();

                        Console.WriteLine();

                        break;

 

                    case “12”:

                        Console.WriteLine();

                        Console.WriteLine(“-Kekurang orang Capriconus adalah tidak mudah percaya omongan orang lain karena dianggapnya sebagai bahan pengacau                                                                      belaka”);

                        Console.WriteLine(“-Terkadng hal itu menguntungkan bagi dirinya”);

                        Console.WriteLine(“-Hal inilah yang membuatnya sesekali kurang berhasil dalam menempuh sesuatu usaha”);

                        Console.WriteLine();

                        break;

 dengan menggunakan switch, jika user memasukkan nomor zodiac yang diiinginkan misalnya user menginput nomor 1, maka jawaban yang muncul yaitu ciri-ciri aquarius bagi    orang memilikinya. begitu pula yang lain. jadi begitulah fungsi switch. switch case itu merupakan penyederhanaan dari statement if else. switch case akan efektif jika digunakan dalam jumlah percabangan yang sangat banyak.

 Disetiap barisan, saya memasukkan Console.WriteLine(); supaya bisa memberi jarak antara hasil dan loopnya.

 

Sekian dari saya, Apabila ada kesalahan dan kata yang tidak sopan, saya mohon maaf. Atas  perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Leave a Reply